Profil Spółki

   YOLO

 

   to spółka w trakcie

   transformacji,

   która 

   wkrótce

   wystartuje w branży

   pożyczek      

   konsumenckich.

 

Profil spółki

 

YOLO S.A. (dawniej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.) działa od 1998 roku. Podstawowym rynkiem, na którym spółka budowała swoją pozycję był rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce. W kwietniu 2016 roku spółka zaprzestała działalności na rynku wierzytelności w Polsce angażując się w plany rozwoju w sektorze consumer finance.

YOLO nadal prowadzi działalność inwestycyjną oraz windykację wierzytelności własnych nabytych na rynku rosyjskim.

Od roku 2011 YOLO S.A. jest też spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.