Spółka

P.R.E.S.C.O.

 

 

pomaga przedsiębiorstwom

 

uwolnić kapitał,

 

a osobom zadłużonym 

 

wyjść z kłopotów

 

finansowych

 

O P.R.E.S.C.O.
 

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Spółka działa od 1998 roku i specjalizuje się w nabywaniu portfeli wierzytelności, które przez ich pierwotnych właścicieli zostały uznane za trudne do odzyskania. P.R.E.S.C.O. przeprowadza proces windykacji wierzytelności na własny rachunek za pomocą metod polubownych, a w razie konieczności na drodze sądowej.

Podstawowym rynkiem, na którym spółka buduje swoją pozycję i opiera plany rozwoju jest Polska. W roku 2013 P.R.E.S.C.O. rozpoczęło pilotażowy projekt mający na celu ekspansję zagraniczną, dokonując pierwszej inwestycji w portfel wierzytelności w Rosji.