Aktualności

   P.R.E.S.C.O.

 

   to spółka w trakcie

   transformacji,

   która 

   wkrótce

   wystartuje w branży

   pożyczek      

   konsumenckich.

 

01 lipca 2016 Przedterminowy wykup obligacji własnych serii E
W dniu 16 maja 2016 r. Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. poinformował o podjęciu uchwały o przedterminowym wykupie wszystkich 35.000 sztuk obligacji serii E („Obligacje”). więcej >
02 czerwca 2016 Wyznaczenie daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w Warszawie przy ul. Twardej 18. więcej >
18 maja 2016 Zmiany w Zarządzie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
W dniu 17 maja 2016 r. Spółka poinformowała o powołaniu przez Radę Nadzorczą P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. dwóch nowych członków zarządu. więcej >
15 kwietnia 2016 Sprzedaż udziałów spółki zależnej od P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Zarząd P.R.E.S.C.O. informuje, iż w związku z podpisaniem przez podmiot zależny od P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Presco Investments Ltd. z siedzibą na Malcie ze spółką zależną od KRUK S.A. Umowy Inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży 100% udziałów Presco Investments S.à r.l. w Luksemburgu (podmiotu zależnego od P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.) oraz w związku ze ziszczeniem się wszystkich warunków zamknięcia wspomnianej transakcji nastąpiła finalizacja transakcji sprzedaży udziałów. Własność udziałów Presco Investments S.à r.l. została przeniesiona na rzecz spółki zależnej od KRUK S.A. - Secapital S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, co zostało potwierdzone oświadczeniem o ziszczeniu się warunków zamknięcia transakcji i przeniesieniu własności udziałów złożonym przez obie strony w dniu 15 kwietnia 2016 roku. Spółka poinformowała o fakcie w raporcie bieżącym nr 3 z dnia 15 kwietnia 2016 r. więcej >
06 listopada 2015 P.R.E.S.C.O. z 2,4 mln zł zysku po trzech kwartałach 2015 r.
P.R.E.S.C.O. GROUP – jeden z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami detalicznymi w Polsce – odnotowało po trzech kwartałach roku 2015 skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,4 mln zł. Stanowi to o 26,6 proc. więcej niż grupa zarobiła w analogicznym okresie roku 2014. Jednocześnie skonsolidowane przychody P.R.E.S.C.O. wyniosły po 9 miesiącach bieżącego roku 27,1 mln zł i spadły w porównaniu do ubiegłorocznych o 23 proc. Dzięki porównywalnej skali obniżenia kosztu własnego sprzedaży (spadek o 23,2 proc., z 26,5 mln zł po 9 miesiącach 2014 r. do 20,4 mln zł w analogicznym okresie 2015 r.) grupa wypracowała 6,8 mln zł zysku brutto na sprzedaży i 5,3 mln zysku z działalności operacyjnej (odpowiednio o 22,5 proc. i 22 proc. mniej niż po trzecim kwartale 2014 r.). Wyniki finansowe grupy po trzecim kwartale 2015 r. stanowią spodziewany efekt przejścia z trybu windykacji sądowej na polubowną. Czynnikiem rzutującym na poziom wyników jest także kontynuacja przyjętej polityki inwestycyjnej. Dodatkowo w okresie od lipca do września br. grupa nie dokonała zakupów nowych portfeli wierzytelności. Jednym z powodów tej decyzji jest rozważane przez P.R.E.S.C.O., jako jeden z możliwych scenariuszy dalszej działalności, zaniechanie aktywności w obszarze windykacji należności w Polsce. Ma to związek z podpisanym we wrześniu 2015 r. listem intencyjnym zakładającym możliwość odsprzedaży udziałów podmiotu zależnego P.R.E.S.C.O., a tym samym portfela wierzytelności nabytego przez grupę na rynku polskim, grupie KRUK. więcej >